הדלת שהוליכה למצודה (סתומה עתה‭;(‬ סמלה בעבר את התחנה השניה ב"ררך היסורים‭."‬