כותרות מהתקופה הצלבנית השייכות ל"קפלת הכתרת הקוצים 1