א0יר תורכי כבול בשלשלאות (בבית האסורים שבאנטוניה - כנראה‭.(‬