חצר מצודת האנטוניה ‭.1890-ב‬ המקום שימש כקםרקטין של הצבא התורכי,