מבצר אנטוניה בדורות קודמים ו"קפלת הכתרת הקוצים"

המקום בו נמצא עתה ביה"ס עומריה , היה במאה הקודמת מושב השליט וקסרקטין צבאי . הוא גם שימש כמקום המשפט , ובסמוך לו היה בית הסוהר לפושעים . כן היו במקום אורוות הסוסים של הצבא התורכי . (*) בהיות ה"אנטוניה" מבנה צבאי , נבצר בר"כ מעולי הרגל לבקר בו , ורק יחידי סגולה , בעלי קשרים מיוחדים עם השלטונות יכלו לעשות זאת . אחד מהם היה הצייר והחוקר הבריטי קתרווד , שצייר מגג הבנין 1833-ב את מה שידוע כיום כמפה המדויקת הראשונה של ירושלים . עולה רגל אנונימי אחר שביקר ב"אנטוניה" , 1890-ב הנציח בתמונה נדירה את אופי המקום כפי שנראה בתקופה התורכית , עת שימש כמחנה צבאי . בתמונה אחרת 1900-מ נראה אסיר תורכי כבול בשלשלאות לצוארו ( על כי בדרך זו נהגו התורכים לכבול את האסירים , באנטוניה , מספר הורן כבר . ( 1743-ב בדרך כלל מתואר המקום כחרב ומוזנח , בו רק אותם מקומות מעטים הנמצאים בשימושו של השליט זוכים לתשומת לב כל שהיא . אחד מהמקומות הללו , שעל חורבנו מוסרים המבקרים הנוצרים בכאב לב , הוא "קפלת הכתרת הקוצים" או קפלת המנוחה של ישו הנזכרת לראשונה החל מהמאה . 17-ה לפי עדותו של נאו , 1679-מ היא היתה בין מטבח הפחה ובית ה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל