מפה המראה אח האזור בין סט. אנה והאנטוניה: "מגדל אנטוניה" ‭,(1)‬ כנסית דיר אלעדס ‭,(2)‬ מנזר ההלקאה הפרנציסקאני ‭,())‬ המקום בו היחה התחנה ‭2-ה‬ עד ‭.(4) 1914‬