קשת ציורית שכונתה בפי עולי הרגל בדורות קודמים, "מגדל אנטוניה‭."‬