"מגדל אנטוניה"

בדרך המוליכה מכנסית סט . אנה ל"ררך היסורים" , לא הרדזק ממנזר ההלקאה , מצויה קשת נאה וציורית ( תמונה . ( כיום רק מעטים טורחים להתעכב ליד קשת זו , שהיא חרבה בחלקה , אך ברורות קודמים היא נמנתה על הנופים הציוריים ביותר בעיר העתיקה . סייעו לצורתה המרשימה - המגדל המרובע שהתנוסס מימינה , גדרות הקקטוס שהשתדכו על קירותיה והמרפסות המעוטרות בסמוך ( מכל אלו לא נותר כיום שריר . ( הקשת הציורית ריתקה אליה את עולי הרגל שהרבו להנציחה בכל דרך אפשרית והם ביקשו לתהות על מהותה ( ציורים וצילומים של הקשת מופיעים לעתים קרובות בספרות הנוסעים בדורות הקודמים . ( לא אחרה השעה והקשת נקראה בפי כל "מגדל אנטוניה , " שס שהזכיר לצליינים את הפרטוריום והתחנה הראשונה ב"דרך היסורים" שנמצאו בסמוך . מאחר והכניסה לאנטוניה , ששימשה כקסרקטין צבאי , היתה אסורה בתכלית , שימש מגדל אנטוניה מעין "תחליף" לאותה מצודה קדומה . אפשר שסייעו לשם זה לא רק הקרבה הגיאוגראפית והמראה הציורי של הקשת , אלא גם השרידים הקדומים המשולבים בה . כך , שבעת הנדבכים התחתונים ( מימין , ( בנוים מאבנים קדומות בהרבה משאר אבני הקשת . הן גם גדולות יותר ושונות בא...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל