תהלוכה ב"דרך היסורים" ליד התחנה ‭,4-ה‬ בצילום nncrcn מימין: יהודים שניקלעו לתהלוכה בעברם ברחוב הגיא.