יהודים ב"דרך היםורים" סמוך לישיבת "תורת חיים‭."‬ צילום ‭.1905-מ‬