יהודי משוחח עם נושא המים המוסלמי (ליד התחנה ‭5-ה‬ ב" דרך היסורים‭.("‬