יהודים ב"דרך היסורים" (ליד התחנה ה‭, 3_‬ מול האכסניה האוסטרית‭,(‬ צילום ‭905-מ‬ו בערך,