התחנה הארבע עשרה: קפלת הקבר.

קפלת קבר ישו היא ה "תחנה" האחרונה והמקודשת ביותר ב "דרך חיסורים . " הקפלה נמצאת במרכז המבנה מתחת לרוטונדה . במקורה היא היתה חלק ממערכת קברים החצובה בסלע . כדי להבליט אח הקבר , חצבו הארכיטקטים הביזאנטים סביב סביב , בעוד שאת אדיקולת הקבר הם דפנו בשיש והקימו מעליו מבנה-על מפואר ( הרוטונדה . ( הקבר נחלק לשנים : חרר המבוא , הידוע בשם קפלת המלאך , וחדר נוסף בו נמצא הקבר עצמו . הקפלה הנוכחית הוקמה 1810-ב ע"י היוונים בטעם אמנותי מפוקפק . מעל לקפלה מתנוסס עיטור חרוטי גדול המסמל את הכתר הרוסי . בחדר המבוא לקפלה מעין כן עשוי אבן , שהוא חלק מאבן הגולל אשר סגרה על פי הקבר . לצדי הקפלה שני פתחים עגולים שנועדו להוצאת ה"אש הקדושה" לציבור בחג הפסחא היווני אורתודוכסי . דלת נמוכה מוליכה לחדר הקבר עצמו . מעל לפתח תבליט של ישו הקם מקברו כשמשמאלו המלאך ומימינו הנשים שבאו לבקר בקבר ( מרים המגדלנית ומרים אם-ישו . ( בחדר הקבורה המדופן שיש , 43 מנורות הבוערות יומם ולילה . מהן 13 שייכות ללטינים , 13 ליוונים אורתודוכסים 13—ר לארמנים , ואילו 4 המנורות הנותרות שייכות לקופטים . הקבר מכוסה בלוח שיש ומעליו שלושה תבליט...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל