החחנות ‭11—1 3—ה‬ בגולגותא. מימין המזבח מתקופת הרנסנס במקום שלפי המסורת סומר ישו לצלב (תחריט ‭1880-מ‬ בערך)