התחנה השתים עשרה: המקום בו נצלב ישו

תחנה זו נמצאת בחלק השמאלי של הגולגותא והיא ברשות היוונים אורתודוכסים . מתחת למזבח דיסקית כסף ומגרעת במרכזה המסמלת את "המקום המדויק" בו עמד הצלב עליו נצלב ישו . בכל אחד מצידי המזבח לוח שיש שחור המצביע על מקום הצלבים של בני הבליעל שניצלבו ביחד עם ישו ( מרקוס ט"ו , . ( 27 מתחת למכסה מתכת מימין , ניתן לראות חלק מהסלע המקורי של הגולגותא והבקיע שנוצר בו עם הצליבה , כמסופר במתי כ"ז , : 51 "הארץ נרעשה והסלעים נבקעו . " הבקיע בסלע הולך ומתרחב כלפי מטה ובולט היטב בקפלת אדם המצויה במפלס התחתון של הגולגותא .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל