התחנה האחת עשרה: המקום בו ישו סומר לצלב

התחנה מצויה בחלק הימני של גבעת הגולגותא . פסיפס גדול מאחורי המזבח מתאר את המאורע , בעוד הנשים מתבוננות בנעשה . ראוי לתשומת לב מיוחדת המזבח המהווה דוגמא יחידה במינה לאמנות הרנסנס בארץ . המזבח העשוי כסף , הוא מתנת הדוכס מטוסקניה ונעשה בפלורנץ . 1588-ב בחזיתו ששה ריקועי כסף המתארים את סבלו של ישו . במקורו הוא נוער להיות ליד אבן המשיחה . הקפלה על עיטוריה עוצבה בצורתה הנוכחית רק . 1937-ב מהפסיפסים שהיו במקום בתקופה הצלבנית נותר רק דיוקנו של ישו ( במרכז התקרה . (  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל