הקשת באכסניה הרוסית שהובילה אל הפורום הרומי-ביזאנטי (צילום ‭.(1898-מ‬