שרידים קדומים (כיום באכסניה הרוסית) בשעה חשיפתם ע"י קרן המחקר הבריטית ‭1 864-ב‬