התחנה ‭9-ה‬ ב"דרך חיסורים" (המנזר הקופטי‭,(‬ בצילום ‭.1905-מ‬