התחנה ‭8-ה‬ ב"דרך חיסורים" והאכסניה הגרמנית הלותרנית ע"ש יוחנן.