אחד מעמודי הקארדו ששולב בתחנה ‭7-ה‬ ב"דרך הימורים" (צילם זאב רדובן)