התחנה השביעית: ישו נופל בשנית (שער המשפט)

מכאן ממשיכה "דרך היסורים" לעלות בתלילות בכיוון ל "שער המשפט" ולשוק חאן אל זית , מהשווקים ההומים והצפופים ביותר בעיר העתיקה . הדרך מצטלבת עם הרחוב הבא מכיוון שער שכם ועובר בתוואי הקארדו " ) הרחוב הגדול המרכזי ( " של העיר אליה קפיטולינה , בעוד "דרך היסורים" היתה אחד מרחובות הצולבים של דרך זו . החל מסוף המאה הי"ג החלו עולי הרגל להצביע על מקום זה כעל שער המשפט , מקום שם נהגו הרשויות להודיע בפומבי ולתלות את כתבי האישום וגזרי הדין של הנידונים , כפי שנעשה הדבר לגבי ישו , שיצא מכאן את העיר בדרכו לגולגותא . מכל מקום השער קיבל את מלוא משמעותו וחשיבותו רק לאחר שנקבעו נקודות המוצא והיעוד של "דרך היסורים" במאה . 16-ה עד המאה 17-ה נסתיימה "דרך היסורים" בשער זה . התחנה השביעית נמצאת במקום שהיה השער האמור , שעל מפתנו קרס ישו בשנית תחת נטל הצלב . העליה התלולה במקום זה היא שהולידה כנראה את המסורת שראשיתה במאה 13-ה כי כאן ישו נפל בשנית . בתחנה עמוד גבוה , שריד משדרת עמודים כפולה , שעטרה את ה"קארדו-מאקסימוס" - רחובה הראשי של העיר הרומית ( עולי הרגל מהמאה הט"ז מעידים , כי במקום היה עמוד נוסף מעין זה . ( הת...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל