התחנה ‭7-ה‬ ב"דרך היםורים" ושוק חאן אל זית בצילום ‭1905-מ‬