"בית העשיר הרע" ברחוב הגיא, סמוך לתחנה ‭5-ה‬ ב"דרך היסורים‭."‬ תחריט מהמאה הקורמח,