"בית העשיר הרע"

בית "העשיר הרע" נמצא בסמוך לתחנה החמישית ומיוחס על פי המסורת לאדם הנזכר בלוקאס ( ט"ז , ;( 19-20 "איש עשיר היה אשר לבש שש וארגמן , ויעלוז בתענוגים יום יום . ואיש אביון אלעזר שמו שוכב לנוח פתח ביתו מלא שחין ואבעבועות והוא מתאבה למלא רעבון נפשו מהפחיתים הנופלים משולחן העשיר . ... כאשר מת האביון י ישאוהו המלאכים אל חיק אברהם . " המסורת על בית העשיר הרע ניזכרת בספרות עולי הרגל במקום זה החל מהמאה . 14-ה זהו אחד הבנינים הציוריים ביותר סמוך ל"דרך היסורים , " והונצח פעמים אין ספור ע"י עולי הרגל .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל