ביתו של העני לזארום מול התחנה ‭4-ה‬ ב"דרך הימורים" (ציור ‭1730-מ‬ בערך‭.(‬