"דרך היסורים" בציור ‭:1596-מ‬ משמאל ביתו של שמעון מקירינאה, במרכז ביתה של ורוניקה, ביתו של לזארוס ושער המשפט (מימין‭.(‬