תמונה נדירה שצולמה ‭186'5-ב‬ ממרפסת האכסניה האוסטרית, בה נראה גג בית המרחץ התורכי. יתכן והתמונה צולמה בעת שיקום המקום והפיכתו לכנסיה (התחנה ‭(3-ה‬ במהלכו הוסרו הכיפות.