המקום בו מצויה כיום התחנה ‭,3-ה‬ שמשה בעבר כבית מרחץ תורכי (תמונה ‭.(1730-מ‬