"משחק המלך" הרומי על מרצפת הליתוסתרוסוס. מצוי נפנה הצפונית מזרחית של החצר. מעל לעגול החרוט באבן, כחר ולידו האות ‭"6''‬ (מהמלה "בסילאוס" - מלך ביוונית‭.(‬