הדגם של "דרך היסורים"

הדרך מהאנטוניה לגולגותא מסומנת ע"י ה"תחנוו " ! השונות , שהן התוואי המסורתי בו הלך ישו ממקום המשפט למקום הצליבה . הדרך יצאה מהאנטוניה והמשיכה דרך שער שהוביל אל מחוץ לעיר , עברה בגבול החומה של נחמיה , נכנסה שוב העירה דרך שער הדגים , ויצאה דרך שער המשפט לגבעת הגולגותא .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל