המוזיאון

מדרגות אחדות משמאל מוליכות למוזיאון קטן . משמאל - ארון זכוכית ובו ממצאים שונים שנחשפו בחפירות ( קרמיקה , זכוכית , מטבעות , עצמות וכוי . ( סביב לקירות ניתן לראות שרירים שונים הקשורים למבצר אנטוניה .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל