בור המים (תכנית וחתך) הבור נחצה ע"י םכר מרכזי ‭,(M )‬ עליו נחות הקשתות ‭mVyn .( T )‬ מיוחדות ברצפת הליתוםתרוטום ‭,(G )‬ הוליכו את מי הגשמים לבורות.