בור המים (המזרחי‭,(‬ מתחת לרצפת הליתוסתרוטוס. על רצפת הבור, אבנים שהתמוטטו כנראה בזמן הריסת האנםוניה.