הכנסיה במנזר האחיות ציון בה משולבת קשה ה"אקה הומו"