קשת ה"אקה הומו" והאזור זרוע החורבות סביבה בצילום ‭,1 856-מ‬ טרם שהוקם מנזר האחיות ציון בסמוך