מבס לחצר מצודת האנטוניה מגג מנזר ההלקאה הפרנציסקאני (תמונה ‭.(1865-מ‬