התחנה השניה: קפלת ההלקאה וכפיית הצלב

תחנה זו מבוססת על דברי ' וחנן י"ט , 17 ומקבילות : "אז מסרו אליהם להצליבו ויקחו את ישו ויליכוהו וישא את צלבו , ויצא אל המקום הנקרא מקום הגלגלת " ... המקום , המצויין ע"י שלט "מנזר ההלקאה , " נמצא ברשות נזירים פרנציסקאנים , ובו שלושה מקומות בעלי ענין מיוחד : במרכז - ביה"ס הפרנציסקאני לחקר המקרא , ומוזיאון ארכיאולוגי . מימין - כנסית ההלקאה ומשמאל - כנסית כפיית הצלב , שהיא התחנה השניה ב"דרך היסורים . " כנסית ההלקאה נמצאת במקום שלפי המסורת הנוצרית הולקה ישו בידי החיילים הרומאים , לאחר שדינו נגזר ( מתי כ"ו , 27-31 ומקבילות . ( נראה , כי לראשונה נבנתה כאן כנסיה בימי הביניים אך מאז עברו עליה גלגולים רבים : היא היתה פעם אורווה ולאחר מכן חנותו של אורג ולבסוף חרבה לחלוטין . 1838-ב נתן איברהים פחה את המקום לפרנציסקאנים , ששיפצוהו בכספים שנתרמו ע"י מכסמיליאן דוכס באוואריה . בשנת 1927 נבנה המקום מחדש ע"י הארכיטקט הנודע ברלוצי , בסגנון הכנסיה בימי הביניים . החלק המרשים ביותר בכנסיה הם שלושת החלונות , בהם ניתן להבחין ( מימין לשמאל : ( קריאת הניצחון של ברכס , עם שחרורו ( מתי כ"ז , , ( 26 הלקאת ישו הנראה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל