מבצר האנטוניה במבט ממערב (שחזור) נראים: ארבעת מגדלי הפנה, השער המבוצר, החצר (הליתוםטרותוס) והחפיר (משמאל‭,(‬