שרידי מבצר האנטוניה (מקווקו) והתייחסותו למבנים שבתחומו: מנזר ההלקאה, מנזר האחיות ציון , הליתוםתרוטום ובריכת הםטרוחיון, השער מתקופת אדריאנום וכנםית ה"אקה הומו"