התחנה הראשונה: מקום ההרשעה בפרטוריום

תחנה זו מבוססת על הנאמר בברית החדשה ( יוחנן י"ח , 28-33 ומקבילות : ( "ויוליכו את ישו מבית קיפא אל בית המשפט ... וישב פילאטוס אל בית המשפט ... ויאמר אליו האתה הוא מלך היהודים ... אז פטר להם את בר אבא ואת ישו הכה בשוטים וימסור אותו להצלב" ( מתי כ"ז , . ( 26 המקום שהיה פעם בית המשפט הרומאי הנו כיום בית הספר המוסלמי "עומריה . " המבנה הנוכחי הוקם בתקופה התורכית , ושמושו היה צבאי בעיקר . חלקים אחרים נוספו לו כאשר הפך מקסרקטין לבית ספר . מלבד מתלול הסלע המרשים והאופי השולט של הבנין על צפון הר הבית , אין כאן דבר שיש בו כדי להזכיר את מבצר האנטוניה המפורסם . המבצר שלט על הר הבית ללא מיצרים , ומשום כך שימש מאז ומתמיד כמבצר . במקום שהה תדירות חיל-מצב רומי שתוגבר לקראת החגים , שעה שהמון רב שהה בירושלים והיתה סכנה לפריצת מרד . שהותו של הנציב הרומאי פונטיוס פילאטוס באנטוניה מסתברת על רקע זה ( מושבו הקבוע היה בקיסריה . ( יודגש גם כי האירוע היה בחג הפסח , בו שאיפות הדורות של העם עשויות היו לבא לידי ביטוי נמרץ . חצר בית הספר משמש כמקום המסורתי של התחנה הראשונה , אך אין במקומ כל כנסיה או קפלה שינציחו מאו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל