‭.1‬ הפרטוריום, מקום משפטו של ישו. ‭.2‬ כנסיה כפיית הצלב (כנסיח ההרשעה) ‭.3‬ המקום בו נפל ישו בפעם הראשונה ‭.4‬ המקום בו פגש ישו באמו המתייסרת ‭.5‬ המקום בו שמעון מקיריניאה עזר לישו לשאת את הצלב ‭.6‬ המקום בו ורוניקה נגבה את פניו של ישו ‭.7‬ "שער המשפט" שם נפל ישו בפעם השניה ‭.8‬ המקום בו ישו דיבר אל בנות ירושלים ‭.9‬ המקום בו ישו נפל בפעם השלישית ‭.10‬ המקום בו הוסרו בגדיו של ישו וו. המקום בו ישו סומר לצלב ‭.12‬ המקום בו ישו נצלב ‭.13‬ המקום בו הורד ישו מהצלב (לידיה של מרים) ‭.14‬ המקום בו הובא