"דרך חיסורים" בראשית המאה ‭18-ה‬ (לפי הורן) בתקופה זו מיקום התחנות דמה לאלו של ימינו, למעט שינוים אחדים‭-.‬התחנה ‭3-ה‬ מופיעה אצל הורן לפני קשת ה"אקה הומו‭,"‬ התחנה ‭4-ה‬ לאחריה ואלו את התחנה ‭5-ה‬ הוא מציין במקום התחנה ‭3-ה‬ של היום. אתרים אחרים לאורך "דרך חיסורים‭:"‬ א) מקום ההלקאה. ב) מקום המדרגות המקודשות. ג) ביתו של הורדוס. ד) קשת ה"אקה הומו‭."‬ ה) השביל דרכו הלכה מרים כדי לראות את בנה נושא אח הצלב. ו) ביתו של לזארום. ז) בית העשיר הרע.