‭*<‬־ בריכת ישראל של היום (זיהוי בריכת חסדא בחצר כנסית סט. אנה הוא רק מסוף המאה ‭.(19-ה‬ ‭**‬ מקום התחנה ‭5-ה‬ של היום.