הדרך בין השנים 1200-1350

בתקופה זו הגיעו לכדי גיבוש כמה מהאלמנטים העיקריים המעצבים את הדרך הנוכחית , אלא שמספר התחנות וסדרן היה שונה מדי פעם לפעם י . 1 מקום ההרשעה נקבע בתקופה זו בפרטוריום . . 2 בשנת 1250 נזכרה לראשונה כפיית הצלב באנטוניה . . 3 קפלת המנוחה של ישו , שהיתה בשטח הר הבית , לא היתה עוד ברת גישה לנוצרים והיא הועברה לרגלי קשת האקה הומו , שם הראו שתי אבנים שיועד להן תפקיד זה . . 4 העצירה באקה הומו היתה קיימת כל עור ראשית הדרך היתה בסט . אנה , כשזו נעה יותר מערבה , המרחק ביניהם היה קצר מדי , ומקום המנוחה נע בכיוון לפנת רחוב יהושפט - אל ואד , מקום התחנה השלישית של ימינו . אלא שלשם נתקשר גם הסיפור אודות שמעון מקיריניאה והפך ברבות הימים למקום הנפילה עם הצלב כבימינו . . 5 ובין האקה הומו והתחנה השלישית היתה כנסיה שנקראה מרים הקדושה מפמיסון , ( Pamyson ) מקום שם העריצו את מכאובה של מרים ( שעה שראתה את בנה נושא את הצלב . ( אגדה סלבית מהמאה הי"ד מזכירה את נעליה של מרים שנותרו מוטבעות ברצפה בראותה את יסורי בנה . יש לכך אולי קשר לפסיפס שנמצא בתחנה הרביעית . . 6 במקום שנמצאת עתה התחנה החמישית , בסמוך להצטלבות , ה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל