ראשיתה ומקורה של "דרך היסורים" בימי הביניים

לקראת סוף ימי הביניים עלתה חשיבות הרעיונות הקשורים ל"דרך חיסורים" והיסודות הקשורים בה הפכו למוטיבים וסמלים חשובים במחשבה הדתית והאמנותית במערב . לא יפלא כי תשומת הלב מוקדה גם ל"דרן חיסורים" עצמה בירושלים , והונחו היסודות להתגבשות צורתה הסופית בדורות הבאים . סייעו לכך מספר גורמים , שהעיקרי שבהם - המשבר הרוחני שפקד את אירופה במאה הי"ד . משבר זה נבע מסכסוכים פנימיים בכנסיה , ומלחמת מאה השנים בין אנגליה וצרפת , על כל הפורענויות שנתלוו לכך : מות , רעב ומגפות . תופעות אלו הצמיחו גל של דכאון וחשבון נפש ; האנשים נתנו דעתם להבעת רגשות פאתטיים ורחמים על הסבל האנושי , אשר במרכזם עמד סבלו של ישו . אלו מצאו את ביטוים בספרות , בציור ובדת , ונכרכו במרבית המקרים ב"דרך חיסורים" בירושלים . הופיעו מחזות המתארים את סבל ישו . הידוע שבהם הנו מחזה * שחזור התחנות ב " דרך הימורים " כביטוי להזדהות עם ישו וסבלו , מקובלים גם בבתי עלמין קאתולים , בהי חולים , מנזרים ומבני דת ואפילו לאורך הדרכים בהרים , בשם ה"סבל" המעלה תמונות , הדומות למוטיבים המופיעים ב"דרך היסורים" . (*) סבלו של ישו כסמל מוצא את ביטויו בציורי הת...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל