תוכן הענינים

מבוא " דרך היסורים" מקומה ומשמעותה 7 ראשיתה ומקורה של "דרך היסורים" 9 תולדות "דרך חיסורים" " דרך היסורים" עד למאה 11 12-ה " דרך היסורים" בין השנים 12 1200-1350 " דרך היסורים" בין השנים 14 1450-1500 " דרך היסורים" מהמאה 16-ה ועד ימינו 16 " דרך היסורים" על סף הזמן החדש 18 תאור "דרך חיסורים" והאתרים הסמוכים התחנה הראשונה 20 התחנה השניה 22 " המדרגות המקודשות" 24 קשת ה"אקה הומו" 25 מנזר האחיות ציון 25 הכנםיה 28 בורות המים 29 המוזיאון 30 מצודת האנטוניה והדגם 30 הדגם של "דרך היסורים" 31 מפת ירושלים ^ הליתוסחרוםום 31 " משחק המלך" 31 הכנסיה היוונית ( מאסר ישו ) 32 התחנה השלישית התחנה הרביעית בית לזארוס התחנה החמישית "בית העשיר הרע" 37 התחנה השישית 38 התחנה השביעית 41 התחנה השמינית 42 התחנה התשיעית 43 השרידים בחנות האופה זאלאטימו 44 האכסניה הרוסית ע"ש אלכסנדר 44 בין התחנה התשיעית לעשירית 46 שרידים צלבנים בפתח כנסית הגואל 46 התחנה העשירית 46 התחנה האחת עשרה 46 התחנה השתים עשרה 47 התחנה השלוש עשרה 47 התחנה הארבע עשרה 48 שונות יהודים ב" דרך היסורים" 49 מעורבות יהודית ב" דרך היסורים" מאח נתן שור 52 ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל