'כתפוח נאה בפרות כן כהן בצאתו': הדימוי בפיוטי 'מה נהדר' מתקופת הפייטנות הקדם־קלסית

אופיר מינץ מנור א . מבוא לאחר השלמת 'סדר העבודה' בקדושתאות ליום הכיפורים באה חטיבת פיוטים המתארת את שבחי הכוהן הגדול ואת השבר הנורא שנגרם מביטול עבודת בית המקדש . בתוך סדרה זו בולט עד מאוד - עד לימינו אנו - פיוט המתאר את מראהו הנהדר של הכוהן הגדול לאחר יציאתו בשלום מבית קודשי הקודשים . הפיוט , הפותח בטור 'כ ^ הל הנמתח בדלי מץלה , ' מעמיד בפני המתפללים סדרה של עשרים ושניים דימויים ( כמניין אותיות האלפבית , ( המשווים את מראהו של הכוהן הגדול לגרמי שמים , לצמחים , לסממני מלוכה ועוד . הנה , לדוגמה , ארבעת הטורים הפותחים את הפיוט , בצירוף הכותרת המקדימה אותו : אמת מה נהדר היה כהן גדול בצאתו מבית קדשי הקדשים בשלום בלי פגע כאהל הנמתח בדרי מץלה כברקים היוצאים מזיו החיות מראה להן  אל הספר
מכון בן-צבי