קדושתא לשבת חמישית (לסדר 'ראה ראיתי') לר' אלעזר הקלירי

עמוס גאולה א . 'שבת חמישית ' והקראה בה בכ"י אוקספורד בודלי MS Heb . d 41 ( מס ' 2714 / 9 בקטלוג נויבאואר קאולי ) מופיעה , עם סיום הפיוטים לארבע הפרשיות ולפני תחילת הפיוטים לפסח , קדושתא קלירית שייעודה אינו ברור . בכותרתה מצוין : 'ראה ראיתי ר אלעזר ' . כדי לקבוע את ייעודה של קדושתא זו , נבחן תחילה אם אכן נרמזת במקורות שבת מצוינת כלשהי בין פרשת החודש לבין פסח ( למעשה 'שבת חמישית . ( ' ואכן , מתברר ששבת מעין זו כבר נרמזת במשנה . במסכת מגילה , ) ג ד ) מביאה המשנה את דיני הקריאה ב ' ארבע הפרשיות י' , ומסיימת ... ' . ברביעית - "החודש הזה לכם" ( שמות וזו א , ( בחמישית חתרין לכסדרך . עצם הצורך לומר ש'בחמישית חוזרין לכסדרן' נובע ככל הנראה ממנהג קדום להוסיף על ארבע הפרשיות שבת מצוינת חמישית , כפי שכבר כתב ר מאיר איש שלום . מתי חלה השבת החמישית ? בתלמוד הבבלי ( מגילה ל ע " ב ) מובאת ברייתא : 'ואיזו היא שבת רביעית כל שחל ראש חודש ניסן להיות בתוכה ואפילו בערב שבת . ' השבת הרביעית היא אפוא השבת שלפני ראש חודש ניסן , או זו שבראש חודש ניסן שחל להיות בשבת . אם כן , כאשר ראש חודש ניסן חל בשבת , הרי השבת...  אל הספר
מכון בן-צבי