תוכן עניינים

חלק עבר דבר המערכת 7 סדרי פסוקים בפיוטים ובתפילות ישראל שולמית אליצור 9 קדושתא לשבת חמישית ( לסדר 'ראה ראיתי ( ' לר ' אלעזר הקלירי עמוס גאולה 65 ' שטר שימוש בית דין ' ( מחצ'ר ) אצל רס '' ג ובגניזה וה ' מחצ'ר המוסלמי גדעון ליבזון 99 ' כתפוח נאה בפרות כן כהן בצאתו : ' הדימוי בפיוטי 'מה נהדר ' מתקופת הפייסנות הקדם קלסית אופיר מינץ מנור 165 חלק לועזי הערות על קטעי גניזה של תפסיר רב סעדיה גאון באותיות ערביות רוני וולנדט * 9  אל הספר
מכון בן-צבי